tel./fax: 22 613 91 65 ps249@eduwarszawa.pl

Poranny Krąg

Poranny Krąg odwołuje się do metod stymulacji polisensorycznej. Celem zajęć jest dostarczanie dzieciom określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania. Podczas zajęć tworzony jest odpowiedni klimat wspólnych spotkań. Służy temu utworzenie kręgu, w którym dzieci odczuwają przynależność do grupy oraz do miejsca – strukturyzacja otoczenia. Składa się na nią:

 • miejsce – zawsze to samo pomieszczenie,
 • czas – zajęcia odbywają się o tej samej godzinie i tym samym sygnałem,
 • zadania – czynności wykonywane w tej samej kolejności, porozumiewanie się – ta sama piosenka na powitanie, ten sam motyw słowny rozpoczynający zajęcia,
 • osoby – nie zmieniające się dzieci i te same osoby prowadzące zajęcia.

Ta systematyczność przynosi dziecku poczucie bezpieczeństwa, przyjemność i zadowolenie, stanowi okazję do spotkania terapeuty i dzieci jako równych sobie partnerów, sprzyja rozwojowi komunikacji oraz budowaniu relacji między osobami.

Poranny Krąg jest metodą, którą określamy jako wielozmysłową. Obejmuje swym zasięgiem wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślać zmiany zachodzące w przyrodzie. Każda pora roku kojarzy się z innym z kolorem, smakiem, obrazem, zapachem itp.

Metoda Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inną symbolikę.

Istotą każdego spotkania jest budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Dzieci siedząc w kręgu obserwują się wzajemnie, swoje twarze, swoje zachowanie co pozwala im na komunikowanie się z jednoczesnym przekazywaniem swoich emocji i nastroju.W ten sposób dzieci nawiązują ze sobą kontakt wzrokowy, dotykowy oraz kształtują umiejętności współdziałania w grupie.

Wszystkie etapy zajęć wykonywane są w stałej, zawsze takiej samej kolejności, dzięki czemu dzieci uczą się identyfikować działania i przewidywać zdarzenia. Komunikowanie się z dzieckiem wykracza poza sferę tylko werbalną, obejmuje całą osobę ze wszystkimi jej możliwościami percepcyjnymi – pobudza do działania umysł oraz emocje i uczucia.

Podstawą tworzenia programu Porannego Kręgu jest świat przyrody – żywiołów, barw, zapachów, smaków, wrażeń dotykowych i termicznych.

 • Każdej porze roku przyporządkowane są właściwe jej atrybuty:
  kolor (żółty, biały, niebieski, zielony, czerwony);
  zapach (lawendowy, miętowy, cytrynowy, różany);
  smak (krem orzechowy, miętowe talarki lub herbata, cytryna, wiśniowa konfitura);
  instrument (dzwony rurowe, dzwonki, trójkąt, bębenek, grzechotka z piaskiem);
  głoska („e”, „a”, „o”, „i”);
  żywioł (powietrze, lód, ziemia, ogień).

Na przykład w jesiennym Porannym Kręgu stosuje się: kolor żółty, zapach lawendowy, krem orzechowy, dzwony rurowe, wokalizuje się głoskę „e” i rozwiewa strumieniem powietrza z wentylatora kolorowe liście.

Podsumowując zajęcia „Porannego Kręgu” można stwierdzić:

 • celem Porannego kręgu nie jest stymulacja, ale komunikacja;
 • podstawowe znaczenie ma powtarzalność czynności, stymulowanie bez rytualizacji wprowadzi chaos, co powoduje zamknięcie się dzieci na kontakt;
 • konieczne jest uświadomienie sobie przez nauczyciela własnej ekspresji mimicznej, ruchowej, głosowej oraz kształtowanie pozytywnego nastawienia do dzieci i motywacji do działania;
 • w czasie trwania Porannego Kręgu, nauczyciel musi stworzyć atmosferę, która przyniesie poczucie bezpieczeństwa, radość i zadowolenie, zniweluje niepewność i zagrożenie. Wówczas nauczy dzieci koncentracji, otwartości i wiary we własne możliwości.