tel./fax: 22 613 91 65 p249@edu.um.warszawa.pl

NDT-Bobath

Metoda NDT-Bobath, stosowana jest z powodzeniem u wcześniaków, niemowląt oraz starszych dzieci z zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz w przypadku opóźnienia rozwoju.

Założeniami metody NDT-Bobath jest pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju, tak aby było w stanie uzyskać niezależność i wykorzystać swoje możliwości i umiejętności na tyle, na ile pozwala uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN).

Główne zasady usprawniania wg koncepcji NDT-Bobath:

  • wpływ na napięcie mięśniowe (obniżenie napięcia wzmożonego i podwyższenie obniżonego), dzięki zastosowaniu odpowiednich technik od pierwszych miesięcy życia,
  • hamowanie nieprawidłowych odruchów oraz wyzwalanie prawidłowych jak najbardziej zbliżonych do fizjologicznych,
  • utrwalanie i wykorzystywanie zdobytych umiejętności w codziennych czynnościach.