tel./fax: 22 613 91 65 ps249@eduwarszawa.pl

Plan dnia

07.00 – 08.00 Przyjście dzieci do przedszkola.
Rozwijanie zabawy kierowanej i swobodnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych.

08.00 – 09.00 Przywitanie się dzieci z nauczycielem, toaleta, śniadanie.
Ćwiczenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Praca nad samodzielnościąi samoobsługą.

09.00 – 12.00 Zajęcia edukacyjne w grupach; muzykoterapia; gimnastyka korekcyjna. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym lub spacer. Rozwijanie wiedzy o otaczającym świecie. Poznawanie i doświadczanie wielozmysłowe omawianych treści. Dalsze ćwiczenia z zakresu komunikacji i funkcjonowania społecznego. Swobodne i kierowane zabawy w ogrodzie przedszkolnym wspierające rozwój dziecka.

12.00 – 12.45 Czynności toaletowe/przygotowanie do posiłku. Obiad.
Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.

12.45 – 14.00 Odpoczynek i indywidualne zajęcia terapeutyczne.
Nauka odpoczywania i relaksowania się (wykorzystanie muzyki relaksacyjnej, słuchowisk, książeczek i inne).

14.00 – 14.45  Przygotowanie do posiłku. Podwieczorek.
Rozwijanie umiejętności samoobsługowych w zakresie czynności toaletowych i spożywania posiłków.

14.45 – 16.00 Zabawy rówieśnicze i indywidualne zajęcia terapeutyczne. Rozchodzenie się dzieci do domu.

16.00 – 17.00 Dyżuruje jedna grupa. Zabawy rówieśnicze. Rozchodzenie się dzieci do domu.
Dalsze ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych i społecznych. Zabawy kierowane, swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu.