tel./fax: 22 613 91 65 ps249@eduwarszawa.pl

Augmentative and Alternative Communication (AAC)

AAC, czyli Augmentative and Alternative Communication, oznacza komunikację alternatywną
i wspomagającą. Komunikacja alternatywna znajduje zastosowanie dla osób pozbawionych umiejętności mówienia, zaś komunikacja wspomagająca oznacza komunikację wspierającą, uzupełniającą dla osób, które w sposób niewystarczający posługują się mową. AAC to zarówno gesty, jak i różnego rodzaju systemy obrazkowe.

 W związku z tym, że w naszym przedszkolu nie wszystkie dzieci potrafią porozumiewać się w sposób werbalny, wykorzystujemy różne systemy AAC, aby pomóc im komunikować się z otoczeniem. Szukamy właściwego sposobu komunikacji dla każdego dziecka, dostosowując pomoce do jego potrzeb i możliwości. Wykorzystujemy gesty naturalne, konkretne przedmioty, zdjęcia, gesty Makaton, symbole PCS. W pracy z dziećmi z autyzmem wykorzystujemy także protokół PECS.

Nasze przedszkole wyposażone jest w różnego rodzaju komunikatory, a także oprogramowanie komputerowe wspierające komunikację.