tel./fax: 22 613 91 65 ps249@eduwarszawa.pl

Nasi specjaliści

Dorota Puławska

Dorota Puławska

nauczycielka

Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej) w zakresie pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika) oraz studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego i zarządzania oświatą. W okresie od września 1998 r. do marca 2024 r. była dyrektorem przedszkola.

Swoje kwalifikacje zawodowe doskonali na licznych kursach i szkoleniach w kraju oraz za granicą.

DPulawska@eduwarszawa.pl

Beata Dziewięcka

Beata Dziewięcka

nauczycielka

Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studium nauczycielskie o specjalności wychowanie przedszkolne oraz wieloprofilowe usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W 1995 roku uzyskała stopień magistra w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w zakresie pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika).

Swoje zainteresowania rozwijała podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1998 r. uzyskała dyplom na kierunku filologia polska. Ukończyła również kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii pedagogicznej i zarządzania oświatą. Swoje umiejętności zawodowe doskonaliła na wielu szkoleniach i kursach metodycznych. Bliskie są jej zagadnienia związane z zarządzaniem placówką oświatową. Na stanowisku nauczyciela jest zatrudniona od 1993 r.

BDziewiecka@eduwarszawa.pl

 Iwona Amenda

Iwona Amenda

nauczycielka

Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki specjalnej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej przy TWP we Wrocławiu. Następnie studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz terapii pedagogicznej z wczesnym wspomaganiem.

Uczestniczyła w licznych kursach, szkoleniach, aby podnieść swoje kwalifikacje i tym samym jakość swojej pracy z dziećmi. Jest nauczycielem dyplomowanym. W przedszkolu pracuje od września 2012 r.

IAmenda@eduwarszawa.pl

Małgorzata Szymańska

Małgorzata Szymańska

nauczycielka

W Akademii Pedagogiki Specjalnej ukończyła studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej   (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem) w Warszawie w 2019 r.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Przedszkolu Integracyjnym.
MBasta@eduwarszawa.pl
Monika Berbecka

Monika Berbecka

nauczycielka

Pracuje w przedszkolu od września 1998 r. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika).

Kwalifikacje zawodowe podnosi biorąc udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach szczególnie o tematyce osób z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną i z autyzmem.

MBerbecka@eduwarszawa.pl

Elżbieta Jasińska

Elżbieta Jasińska

nauczycielka

Jest nauczycielem dyplomowanym. W przedszkolu pracuje od września 1999 r. Ukończyła studia z zakresu pedagogiki terapeutycznej w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w Warszawskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Jest też dyplomowaną pielęgniarką z piętnastoletnim stażem w zawodzie.

Swoją wiedzę i umiejętności doskonali poprzez udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach m.in. Klucz do uczenia się, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Original Play oraz z zastosowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.

ElzbietaJasinska@eduwarszawa.pl

Dorota Jaskulska

Dorota Jaskulska

nauczycielka

Ukończyła studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej (specjalizacje: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Oligofrenopedagogika oraz Terapia Pedagogiczna) na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w 2015 r.

Jest nauczycielem mianowanym. Doświadczenie zawodowe zdobywała od kilku lat w Przedszkolach Integracyjnych i Specjalnych, aktualnie na stałe pracuje w naszym Przedszkolu.

D.Jaskulska@eduwarszawa.pl

Iga Kamińska-Gawron

Iga Kamińska-Gawron

nauczycielka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Jest nauczycielem mianowanym z 10-letnim stażem zawodowym.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku matematyka nauczycielska na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki i kształcenia integracyjnego, terapii integracji sensorycznej oraz diagnozy procesów integracji sensorycznej na Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum.

IgaKaminska@eduwarszawa.pl

Małgorzata Kamińska

Małgorzata Kamińska

nauczycielka

W przedszkolu pracuje od września 2018 r. Ukończyła Akademie Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika, oraz rozpoczęła studia podyplomowe Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne.

Swoje kwalifikacje zawodowe uzupełnia i doskonali na licznych kursach i szkoleniach z zakresu pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, metod pracy z dzieckiem z autyzmem, metod pracy w zakresie komunikacji alternatywnej, takich jak Wspomagające i alternatywne sposoby komunikowania się I i II stopień, Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, Kurs z alternatywnych metod komunikacji – MAKATON, Terapia Ręki, Kurs języka migowego. Jest nauczycielem dyplomowanym.

MalKaminska@eduwarszawa.pl

Magdalena Jeżak

Magdalena Jeżak

nauczycielka

Jest nauczycielem mianowanym. W przedszkolu pracuje od 2012 r. Ukończyła pedagogikę niepełnosprawnych intelektualnie w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie sztuki (nauczanie plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum).

Poszukuje inspiracji w sztukach plastycznych, które można wykorzystać w pracy terapeutycznej z dziećmi.

MJezak@eduwarszawa.pl

Anna Łacheta-Dembińska

Anna Łacheta-Dembińska

nauczycielka

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku oligofrenopedagogika. Podnosiła swoje kwalifikacje w Akademii Pedagogiki Specjalnej na podyplomowym studium logopedii oraz studiach podyplomowych na kierunku wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim.

W przedszkolu pracuje od 1998 r. Jako nauczyciel dyplomowany, wciąż poszukuje nowych metod w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem.

ALacheta@eduwarszawa.pl

Bogumiła Piechna

Bogumiła Piechna

nauczycielka

Jest nauczycielem mianowanym z 13 – letnim stażem zawodowym.  Ukończyła studia z zakresu terapii pedagogicznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń. 

Swoją wiedzę i umiejętności zawodowe rozwijała poprzez udział w szkoleniach i kursach dotyczących problematyki pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami, m.in. Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne uczniów niemówiących i z trudnościami w porozumiewaniu się I i II stopień; Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami ze spektrum autyzmu kurs III stopniowy. W swojej pracy szczególną wagę przykłada do rozwoju samodzielności u dzieci oraz umiejętności komunikacyjnych.     

B.Piechna@eduwarszawa.pl

Edyta Łapińska

Edyta Łapińska

nauczycielka

Ukończyła studia magisterskie w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika korekcyjno-wyrównawcza. Posiada ukończone studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, wychowania przedszkolnego, nauk o rodzinie oraz rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczestniczyła w licznych warsztatach i szkoleniach o tematyce związanej z diagnozą i pracą z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Wykorzystuje w pracy m.in. ćwiczenia i zabawy z zakresu stymulacji sensorycznej, prowadzi zajęcia z zastosowaniem twórczych technik plastycznych, zajęcia kulinarne i zabawy ruchowe. W przedszkolu pracuje od 1998 r., jest nauczycielem dyplomowanym.

EdytaLapinska@eduwarszawa.pl

Marta Piechowska

Marta Piechowska

nauczycielka

Jest nauczycielem dyplomowanym, w przedszkolu pracuje od 2008 r. Ukończyła magisterskie studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika terapeutyczna oraz podyplomowe studia z biomechaniki korekcji wad postawy, a także terapii pedagogicznej i logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje kwalifikacje zawodowe uzupełnia i doskonali na licznych kursach i szkoleniach z zakresu pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, metod pracy z dzieckiem z autyzmem, metod pracy w zakresie komunikacji alternatywnej.

Szczególnie ważnym obszarem jej pracy rewalidacyjnej z dziećmi jest stymulowanie rozwoju fizycznego i usprawniane motoryki dużej. W przedszkolu prowadzi również zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Ewa Rybarczyk

Ewa Rybarczyk

muzykoterapeuta

Jest muzykoterapeutą, nauczycielem dyplomowanym. W przedszkolu pracuje od 1998 r. Ukończyła studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie gry na altówce, podyplomowe studia z zakresu muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.

Odbyła szkolenie z profilaktyki i terapii muzycznej w Zakładzie Psychologii Klinicznej Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu oraz kursy z choreoterapii, bajkoterapii, pracy wg koncepcji wychowania muzycznego C. Orffa oraz pracy z dziećmi z autyzmem. Jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich oraz członkiem Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Zabawy KLANZA.

ERybarczyk@eduwarszawa.pl

Hanna Stopa

Hanna Stopa

neurologopeda

Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu neurologopedii i wczesnej interwencji logopedycznej w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Swoją wiedzę poszerza również poprzez udział w szkoleniach dotyczących, m.in. komunikacji alternatywnej, kwestii dotyczących karmienia i wybiórczości pokarmowej.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe budowała pracując w przedszkolach, gabinecie logopedycznym, miejskim żłobku integracyjnym oraz w szkole specjalnej. W przedszkolu pracuje od września 2017 r., jest nauczycielem kontraktowym.

HStopa@eduwarszawa.pl

Urszula Turek

Urszula Turek

psycholog

Ukończyła studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studia podyplomowe Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje kwalifikacje doskonali uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach m.in. HANDLE screener cours , Terapia Ręki, TUS, Original Play. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w ośrodku wczesnej interwencji, szkole, przedszkolu integracyjnym.

UTurek@eduwarszawa.pl

Anna Chudzik

Anna Chudzik

terapeuta integracji sensorycznej

W przedszkolu pracuje od września 2018 r. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie kierunek pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie oraz pedagogika wychowania przedszkolnego. W 2010r. zdobyła kwalifikacje uprawniające do prowadzenia terapii i diagnozy Integracji Sensorycznej. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej z edukacją daltońską i elementami systemu Montessori. Swoje kwalifikacje doskonali uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach m.in. Terapia Ręki, Integracja Bilateralna, Muzykoterapia, Praca z dziećmi ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w warsztatach terapii zajęciowej, szkole specjalnej, gabinetach Integracji Sensorycznej.

AChudzik@eduwarszawa.pl

Anna Wodecka

Anna Wodecka

fizjoterapeuta

Ukończyła studia licencjackie na kierunku fizjoterapia (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach), magisterskie o specjalności pedagogicznej (Akademia Świętokrzyska w Kielcach) podyplomowe na kierunku: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Oligofrenopedagogika  (WSKP i SM w Warszawie) oraz z zakresu Integracji Sensorycznej (Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu – oddz. w Kielcach). Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie kilkunastoletniej pracy z dziećmi m.in. w ośrodku rehabilitacyjnym, w szkole z oddziałami integracyjnymi i szkole specjalnej.

AWodecka@eduwarszawa.pl

Izabella Smolińska

Izabella Smolińska

neurologopeda

Ukończyła studia magisterskie w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia oraz neurologopedia na studiach podyplomowych.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach z zakresu pracy z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością. W trakcie terapii stosuje alternatywne i wspomagające metody komunikacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w przedszkolu specjalnym, punkcie terapeutycznym oraz prywatnych gabinetach.

I.Smolinska@eduwarszawa.pl