tel./fax: 22 613 91 65 p249@edu.um.warszawa.pl

Nasi specjaliści

Dorota Puławska

Dorota Puławska

dyrektor

Jest dyrektorem przedszkola od 1998 r. Ukończyła studia magisterskie w Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie oraz studia podyplomowe z wychowania przedszkolnego i zarządzania oświatą. Jest nauczycielem dyplomowanym.

Swoje kwalifikacje zawodowe doskonali na licznych kursach i szkoleniach w kraju oraz za granicą.

DPulawska@eduwarszawa.pl

Beata Dziewięcka

Beata Dziewięcka

wicedyrektor

Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studium nauczycielskie o specjalności wychowanie przedszkolne oraz wieloprofilowe usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W 1995 roku uzyskała stopień magistra w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w zakresie pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika).

Swoje zainteresowania rozwijała podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1998 r. uzyskała dyplom na kierunku filologia polska. Ukończyła również kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii pedagogicznej i zarządzania oświatą. Swoje umiejętności zawodowe doskonaliła na wielu szkoleniach i kursach metodycznych. Bliskie są jej zagadnienia związane z zarządzaniem placówką oświatową. Na stanowisku nauczyciela jest zatrudniona od 1993 r.

BDziewiecka@eduwarszawa.pl

 Iwona Amenda

Iwona Amenda

nauczycielka

Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki specjalnej w Dolnośląskiej Szkole Wyższej przy TWP we Wrocławiu. Następnie studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz terapii pedagogicznej z wczesnym wspomaganiem.

Uczestniczyła w licznych kursach, szkoleniach, aby podnieść swoje kwalifikacje i tym samym jakość swojej pracy z dziećmi. Jest nauczycielem mianowanym. W przedszkolu pracuje od września 2012 r.

IAmenda@eduwarszawa.pl

Monika Bator

Monika Bator

nauczycielka

W przedszkolu pracuje od września 2006 r. W tym samym roku ukończyła studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie. W 2010 r. ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim studia podyplomowe na kierunku edukacja początkowa i reedukacja (edukacja małych dzieci w wieku 3-9 lat).

Odkąd rozpoczęła pracę zawodową uczestniczyła w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach, które poszerzyły jej wiedzę. W ostatnim czasie skupiła się na szkoleniach, dotyczących Alternatywnych Metod Komunikacji (AAC). Jest nauczycielem mianowanym.

MBator@eduwarszawa.pl

Monika Berbecka

Monika Berbecka

nauczycielka

Pracuje w przedszkolu od września 1998 r. Jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogika).

Kwalifikacje zawodowe podnosi biorąc udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach szczególnie o tematyce osób z niepełnosprawnością intelektualną, sprzężoną i z autyzmem.

MBerbecka@eduwarszawa.pl

Monika Chruścielewska

Monika Chruścielewska

neurologopeda

Jest nauczycielem mianowanym. W przedszkolu pracuje od 2008 r. Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności logopedia w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, neurologopedię na Uniwersytecie SWPS, a także rehabilitację dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim.

Uczestniczyła w wielu szkoleniach i konferencjach z zakresu AAC (m.in. Makaton, PECS), a także kursach z zakresu karmienia terapeutycznego.

MChruscielewska@eduwarszawa.pl

Elżbieta Jasińska

Elżbieta Jasińska

nauczycielka

Jest nauczycielem dyplomowanym. W przedszkolu pracuje od września 1999 r. Ukończyła studia z zakresu pedagogiki terapeutycznej w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w Warszawskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Jest też dyplomowaną pielęgniarką z piętnastoletnim stażem w zawodzie.

Swoją wiedzę i umiejętności doskonali poprzez udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach m.in. Klucz do uczenia się, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Original Play oraz z zastosowania alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.

ElzbietaJasinska@eduwarszawa.pl

Dorota Jaskulska

Dorota Jaskulska

nauczyciel kontraktowy

Ukończyła studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej (specjalizacje: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Oligofrenopedagogika oraz Terapia Pedagogiczna) na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w 2015 r.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od kilku lat w Przedszkolach Integracyjnych i Specjalnych, aktualnie na stałe pracuje w naszym Przedszkolu.

D.Jaskulska@eduwarszawa.pl

Iga Kamińska-Gawron

Iga Kamińska-Gawron

nauczycielka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Jest nauczycielem kontraktowym z 10-letnim stażem zawodowym.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku matematyka nauczycielska na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki i kształcenia integracyjnego, terapii integracji sensorycznej oraz diagnozy procesów integracji sensorycznej na Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum.

IgaKaminska@eduwarszawa.pl

Małgorzata Kamińska

Małgorzata Kamińska

nauczyciel mianowany

W przedszkolu pracuje od września 2018 r. Ukończyła Akademie Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek pedagogika specjalna, specjalność oligofrenopedagogika, oraz rozpoczęła studia podyplomowe Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne.

Swoje kwalifikacje zawodowe uzupełnia i doskonali na licznych kursach i szkoleniach z zakresu pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, metod pracy z dzieckiem z autyzmem, metod pracy w zakresie komunikacji alternatywnej, takich jak Wspomagające i alternatywne sposoby komunikowania się I i II stopień, Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, Kurs z alternatywnych metod komunikacji – MAKATON, Terapia Ręki, Kurs języka migowego.

MalKaminska@eduwarszawa.pl

Magdalena Jeżak

Magdalena Jeżak

nauczycielka

Jest nauczycielem mianowanym. W przedszkolu pracuje od 2012 r. Ukończyła pedagogikę niepełnosprawnych intelektualnie w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie sztuki (nauczanie plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum).

Poszukuje inspiracji w sztukach plastycznych, które można wykorzystać w pracy terapeutycznej z dziećmi.

MJezak@eduwarszawa.pl

Anna Łacheta-Dembińska

Anna Łacheta-Dembińska

nauczycielka

Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku oligofrenopedagogika. Podnosiła swoje kwalifikacje w Akademii Pedagogiki Specjalnej na podyplomowym studium logopedii oraz studiach podyplomowych na kierunku wspomaganie dzieci z problemami rozwojowymi na Uniwersytecie Warszawskim.

W przedszkolu pracuje od 1998 r. Jako nauczyciel dyplomowany, wciąż poszukuje nowych metod w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem.

ALacheta@eduwarszawa.pl

Edyta Łapińska

Edyta Łapińska

nauczycielka

Ukończyła studia magisterskie w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika korekcyjno-wyrównawcza. Posiada ukończone studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, wychowania przedszkolnego, nauk o rodzinie oraz rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczestniczyła w licznych warsztatach i szkoleniach o tematyce związanej z diagnozą i pracą z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Wykorzystuje w pracy m.in. ćwiczenia i zabawy z zakresu stymulacji sensorycznej, prowadzi zajęcia z zastosowaniem twórczych technik plastycznych, zajęcia kulinarne i zabawy ruchowe. W przedszkolu pracuje od 1998 r., jest nauczycielem dyplomowanym.

EdytaLapinska@eduwarszawa.pl

Marta Piechowska

Marta Piechowska

nauczycielka

Jest nauczycielem dyplomowanym, w przedszkolu pracuje od 2008 r. Ukończyła magisterskie studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika terapeutyczna oraz podyplomowe studia z biomechaniki korekcji wad postawy, a także terapii pedagogicznej i logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje kwalifikacje zawodowe uzupełnia i doskonali na licznych kursach i szkoleniach z zakresu pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, metod pracy z dzieckiem z autyzmem, metod pracy w zakresie komunikacji alternatywnej.

Szczególnie ważnym obszarem jej pracy rewalidacyjnej z dziećmi jest stymulowanie rozwoju fizycznego i usprawniane motoryki dużej. W przedszkolu prowadzi również zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Ewa Rybarczyk

Ewa Rybarczyk

muzykoterapeuta

Jest muzykoterapeutą, nauczycielem dyplomowanym. W przedszkolu pracuje od 1998 r. Ukończyła studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w zakresie gry na altówce, podyplomowe studia z zakresu muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.

Odbyła szkolenie z profilaktyki i terapii muzycznej w Zakładzie Psychologii Klinicznej Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu oraz kursy z choreoterapii, bajkoterapii, pracy wg koncepcji wychowania muzycznego C. Orffa oraz pracy z dziećmi z autyzmem. Jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich oraz członkiem Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Zabawy KLANZA.

ERybarczyk@eduwarszawa.pl

Aleksandra Rzeźwicka

Aleksandra Rzeźwicka

psycholog w trakcie mianowania

Jest psychologiem w trakcie mianowania. W przedszkolu pracuje od 2018 r. Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej w Warszawie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz studia magisterskie z zakresu psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie a także studia podyplomowe z terapii pedagogicznej na Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie i Międzynarodowy Certyfikat Terapii traumy w podejściu EMDR .

Uczestniczyła w wielu konferencjach i szkoleniach m.in.: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Integracja Sensoryczna, studium terapii zajęciowej, terapia ręki w teorii integracji sensorycznej, terapia w zaburzeniach dysocjacyjnych.

ARzezwicka@eduwarszawa.pl

Karolina Tadrzak

Karolina Tadrzak

fizjoterapeuta

Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na Wydziale Rehabilitacji na kierunku fizjoterapia. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki i oligofrenopedagogiki. Jest instruktorem korektywy i kompetencji wad postawy.

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywa w placówkach i oddziałach pediatrycznych. W przedszkolu pracuje od września 2017 r.

KTadrzak@eduwarszawa.pl

Emilia Skoneczko

Emilia Skoneczko

terapeuta Integracji Sensorycznej

Jest nauczycielem kontraktowym, w przedszkolu pracuje od stycznia 2020 r. Psycholog, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika oraz Terapia Zajęciowa. Posiada kwalifikacje do diagnozowania i prowadzenia Terapii Ręki. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako terapeuta w przedszkolu terepeutycznym i szkole dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, aby podnieść swoje kwalifikacje.

ESkoneczko@eduwarszawa.pl

Hanna Stopa

Hanna Stopa

neurologopeda

Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu neurologopedii i wczesnej interwencji logopedycznej w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Swoją wiedzę poszerza również poprzez udział w szkoleniach dotyczących, m.in. komunikacji alternatywnej, kwestii dotyczących karmienia i wybiórczości pokarmowej.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe budowała pracując w przedszkolach, gabinecie logopedycznym, miejskim żłobku integracyjnym oraz w szkole specjalnej. W przedszkolu pracuje od września 2017 r., jest nauczycielem kontraktowym.

HStopa@eduwarszawa.pl

Iwona Szynkielewska

Iwona Szynkielewska

nauczycielka

W przedszkolu pracuje od 2009 r. Jest nauczycielem mianowanym. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie oraz wychowanie przedszkolne.

Swoje kwalifikacje zawodowe podnosi uczestnicząc w warsztatach, kursach i szkoleniach, m.in. AAC, Original Play, terapia ręki. W pracy terapeutycznej wykorzystuje metody stymulacji polisensorycznej SensoPaka.

ISzynkielewska@eduwarszawa.pl