tel./fax: 22 613 91 65 ps249@eduwarszawa.pl

Logorytmika

Zajęcia z logorytmiki mają formę grupową i prowadzone są wspólnie przez logopedę i muzykoterapeutę.

W przebiegu zajęć wykorzystywane są ćwiczenia mające na celu:

  • doskonalenie aparatu oddechowego,
  • usprawnianie narządów artykulacyjnych,
  • wyzwalanie swobodnej ekspresji głosowej i werbalnej,
  • rozwijanie możliwości głosowych dzieci podczas ćwiczeń rytmicznych, prób wokalizacji głosek, sylab, wyrazów, piosenek,
  • ćwiczenie rozumienia mowy ze wsparciem symboli, gestów naturalnych i gestów Makaton,
  • kształtowanie i doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała,
  • kształtowanie i rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-werbalnej poprzez rytmizowanie mowy, wykorzystanie gestodźwięków i instrumentów muzycznych,
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych (również z wykorzystaniem AAC).

Piosenki śpiewane podczas zajęć zawierają prosty, bliski dziecku tekst, który ilustrowany jest symbolami PCS, gestami Makaton (w zależności od potrzeb dzieci). Do wspólnego śpiewania terapeuci wykorzystują mikrofon, który aktywizuje dzieci, a także komunikatory, które pozwalają włączyć się w śpiewanie dzieciom niemówiącym.

Ćwiczenia logopedyczne ilustrowane są muzyką improwizowaną przez muzykoterapeutę.
W trakcie ćwiczeń wykorzystywane są różnorodne pomoce: bańki mydlane, chusteczki, wiatraczki, lekkie papierowe przedmioty, materiały naturalne: liście, piórka. Dzięki nim dzieci mają możliwość obserwowania efektów własnych działań (np.: dmuchania), co mobilizuje je do podjęcia wysiłku i wielokrotnego ich powtórzenia.