tel./fax: 22 613 91 65 p249@edu.um.warszawa.pl

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkoli wydłużony jest termin dokonywania zgłoszeń na dyżur wakacyjny tj. od 1 kwietnia do 15 maja 2020 roku oraz zmieniony jest termin przekazania informacji o wynikach przyjęć –  po zmianie jest to 29 maja 2020 roku.

W czasie ograniczenia funkcjonowania przedszkoli specjalnych warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dyżurującego jest zgłoszenie przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na dyżur wakacyjny drogą e-mailową lub telefoniczną.

W tym celu rodzic albo prawny opiekun może przesłać na adres e-mailowy przedszkola skany „karty zgłoszenia” dziecka i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zgłosić dziecko do przedszkola na dyżur wakacyjny telefonicznie.

Aby forma telefonicznego zgłoszenia była skuteczna rodzic powinien podać dane wymagane w karcie zgłoszenia oraz niezbędne informacje zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Biura Edukacji.

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur