tel./fax: 22 613 91 65 ps249@eduwarszawa.pl

Wkrótce rozpoczną się zapisy na dyżur wakacyjny. Nasze przedszkole pracowało będzie w terminie od 1 do 19 lipca 2019 r. Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny dostępne są w sekretariacie przedszkola.

Rodzice dzieci spoza naszego przedszkola zobowiązani są dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem).

Zapisy potrwają od 6 do 30 maja 2019 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne-informacje/21469-dyzury-publicznych-warszawskich-przedszkoli

Terminarz dyżurów letnich 2019

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur

Informacja o dyżurach letnich 2019