tel./fax: 22 613 91 65 p249@edu.um.warszawa.pl

Drodzy Rodzice,

W związku z przystąpieniem pracowników naszego przedszkola do rozpoczynającego się w dniu 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) strajku, a tym samym brakiem możliwości zapewnienia opieki wychowankom prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci do placówki w tym dniu. Informacje, dotyczące zasad funkcjonowania przedszkola w kolejnych dniach będziemy przekazywać Państwu telefonicznie.

Dziękujemy za zrozumienie naszej sytuacji.

Pracownicy Przedszkola Specjalnego Nr 249

List Prezydenta m.st. Warszawy do rodziców

List do Rodziców Mazowieckiego Kuratora Oświaty