tel./fax: 22 613 91 65 p249@edu.um.warszawa.pl

  Wkrótce rozpoczną się zapisy do naszego przedszkola.
Do 19 lutego 2019 r. rodzice dzieci uczęszczających do placówki potwierdzają wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym (składają pisemną deklarację).
Od 20 lutego 2019 r. rodzice dzieci urodzonych w latach 2016-2013 i dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym wypełniają kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz przedkładają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Rodzice dzieci 7 i 8-letnich zobowiązani są przedstawić dokument o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, który wydaje dyrektor szkoły rejonowej dziecka. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie naszego przedszkola.
Wkrótce w zakładce rekrutacja zostanie zamieszczony szczegółowy harmonogram oraz wzór karty zapisu do przedszkola.
W naszym przedszkolu nie obowiązuje rekrutacja elektroniczna.
Zapraszamy rodziców dzieci z autyzmem oraz innymi niepełnosprawnościami do odwiedzenia naszej placówki.