tel./fax: 22 613 91 65 p249@edu.um.warszawa.pl

DYŻUR WAKACYJNY

Na stronie Biura Edukacji ukazała się informacja o terminach dyżurów wakacyjnych w przedszkolach specjalnych.
Dyżur wakacyjny w naszym przedszkolu organizowany będzie w terminie od 20 do 31 sierpnia 2018 r.

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego jest złożenie przez rodziców w dyżurującym przedszkolu „karty zgłoszenia” dziecka wraz z kserokopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem w terminie: od 4 – do 30 maja 2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/18073_dyzury-wakacyjne-samorzadowych.

Karty zapisu dostępne będą w sekretariacie przedszkola.